CONFERENCIAS MAGISTRALES

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES

LX CONVENCION IMIQ INAUGURACION
CONFERENCIA MAGISTRAL
LXCONVENCIONIMIQ COMFERENCIA MAGISTRAL JUEVES 4
LX CONVENCION IMIQ INAUGURACION CONFERENCIA MAGISTRAL LXCONVENCIONIMIQ COMFERENCIA MAGISTRAL JUEVES 4

 Informes: imiqacpodernet.com.mx

imiqsec@podernet.com.mx